Kategoriarkiv: Samtalsterapi

Stresshantering genom samtalsterapi

Samtalsterapi

Samtalsterapi kan hjälpa dig att hitta tillbaka till dig själv. Hos Hälsobalans i Helsingborg kan du genom olika typer av samtalsterapi få hjälp till en djupare självinsikt. Ibland kan stress ta över våra liv och det kan vara otroligt givande att bryta vardagen med nya sätt att tänka och vara.

Stresshantering

Stresshantering är en viktig färdighet att ha. Alla har vi den redan på något vis, men ibland svallar livets vågor högt och då kan du behöva lite extra stöd i tillvaron. Genom att nå ett mentalt, inre lugn kan du lättare stå emot och hantera allt det som livet ger dig.

På Hälsobalans tror vi också på balansen mellan både kropp och själ. Hos oss kan du prova på yoga som träningsform. En lugn och effektiv träning som hjälper dig att hitta den där balansen. Samtidigt som kroppen tränas så är övningarna skapade för att också ge ett själsligt lugn.

Hör gärna av dig för mer information om du är redo att hitta nya vägar till sinnesfrid.

En mental knuff i rätt riktning

Av olika anledningar kan vi uppleva att livet är lite tufft ibland. Stress som leder till utbrändhet, depression, låg självbild, svårigheter i relationer eller obearbetad sorg och förlust kan göra att vardagen blir tung. Ibland kan det vara riktigt svårt att på egen hand komma ur invanda tankemönster.

För att få en mental knuff i rätt riktning kan vi på Hälsobalans erbjuda dig terapi i Helsingborg. Genom samtalsterapi kan vi på olika sätt bearbeta det du kämpar med.

Vi använder några olika terapiformer, men fokus ligger alltid på att vara i nuet och i känslan. Tillsammans med samtal kan vi använda andra verktyg så som bildterapi, visualisering, drömmar, andnings- eller avslappningsövningar. Terapi utformad efter dig och dina behov kan vara nyckeln till en positiv förändring.

Med rätt verktyg och en djupare förståelse blir alla känslor lättare att hantera. Det går inte att säga exakt hur lång tid ett förändringsarbete tar eftersom det är så individuellt. På Hälsobalans hjälper vi dig gärna på en spännande resa mot ett bättre mående för att just du ska kunna leva fullt ut med alla dina sinnen och få njuta av att vara just här just nu.

Sorgbearbetning

Vi välkomnar Malin Lind till Studio 62, där hon kommer att hålla en föreläsning om sorg och sorgbearbetning, den 12 februari. Välkommen att anmäla dig!

Föredrag om Sorg och sorgbearbetning.
Sorg är normalt och naturligt. Däremot är samhällets information om hur man förhåller sig till sorg inte normal, naturlig eller till mycket hjälp. Sorg är en känslomässig reaktion på en förlust, men de flesta av oss har lärt oss att hantera sorg på ett intellektuellt sätt.

Sorgen över vår förlust kommer att fortsätta påverka våra liv och våra relationer på ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss. Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje. Genom att vi inte är här och nu tappar vi mycket av vår livsenergi.
Programmet för sorgbearbetning ™ är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat.

Sorgbearbetning hjälper dig att bearbeta dina förluster. Förhoppningen är att du därmed försonas med det förflutna och får känna frid. Erfarenhet visar även att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du känner dig mer levande och vital.

Begränsat antal platser.
Pris: 100 kronor

Anmälan till:
info@kramen.nu
www.kramen.nu

I samarbete med
www.livsmod.se

Varmt välkomna!