En mental knuff i rätt riktning

Av olika anledningar kan vi uppleva att livet är lite tufft ibland. Stress som leder till utbrändhet, depression, låg självbild, svårigheter i relationer eller obearbetad sorg och förlust kan göra att vardagen blir tung. Ibland kan det vara riktigt svårt att på egen hand komma ur invanda tankemönster.

För att få en mental knuff i rätt riktning kan vi på Hälsobalans erbjuda dig terapi i Helsingborg. Genom samtalsterapi kan vi på olika sätt bearbeta det du kämpar med.

Vi använder några olika terapiformer, men fokus ligger alltid på att vara i nuet och i känslan. Tillsammans med samtal kan vi använda andra verktyg så som bildterapi, visualisering, drömmar, andnings- eller avslappningsövningar. Terapi utformad efter dig och dina behov kan vara nyckeln till en positiv förändring.

Med rätt verktyg och en djupare förståelse blir alla känslor lättare att hantera. Det går inte att säga exakt hur lång tid ett förändringsarbete tar eftersom det är så individuellt. På Hälsobalans hjälper vi dig gärna på en spännande resa mot ett bättre mående för att just du ska kunna leva fullt ut med alla dina sinnen och få njuta av att vara just här just nu.