Vad är samtalsterapi?

Ibland känns det som vi sitter fast och inte kommer vidare i livet.
En samtalsterapeut kan ge dig nya insikter och hjälpa dig med att bli mer medveten om det som hindrar dig från att utvecklas och förändras.

samtalsterapiKanske har du det jobbigt under en period i ditt liv och upplever trötthet, sorg eller förvirring.
Din självbild är låg och du har kanske svårt med dina relationer.
Du känner att du inte räcker till, kraven känns för stora.
Du har blivit utbränd på grund av stress.
Du behöver hjälp med att bearbeta en sorg eller en förlust.
Du har en längtan efter något mer och vill växa som människa.
Du söker en förändring men vet inte riktigt vad som ska förändras eller hur du ska gå tillväga.

Det finns alltid möjlighet till förändring. Det är lätt att fastna i gamla tankemönster, känslor och negativa självbilder som vi inte är medvetna om. Då kan det vara bra att få hjälp av en terapeut som lyssnar på Dig och ger Dig verktygen Du behöver för att förändra Dig och Ditt tankemönster i positiv riktning.

Hur arbetar en samtalsterapeut?

I samtalsterapin är det Du som är viktigast och vi har en förståelse för vad som händer i Ditt liv. Att genomleva känslorna är en viktig del av terapin. Vi använder fler verktyg än samtalet för att komma vidare, såsom  bildterapi, visualisering, drömmar, avslappnings- och andningsövningar och  alltid utifrån Ditt behov. Att få kontakt med kroppen, att vara närvarande i nuet och i känslan är den centrala punkten i alla terapiformer vi arbetar med. En samtalsterapeut arbetar alltid under sekretess.

Samtalsterapi – Hur många gånger?

Antalet samtal som kan behövas för att nå en varaktig förändring och en djupare insikt är individuellt.
Ett förändringsarbete tar tid och det krävs tålamod och inte minst mod att våga ta nya steg, även när det känns jobbigt och det tar emot. Vi rekommenderar att träffas regelbundet under en period, en gång per vecka eller varannan vecka. Vi träffas för ett första samtal för att sen utvärdera tillsammans om och hur vi går vidare. Terapin går lika bra att utföra via telefon eller Skype.