Regressionsterapi

8Ordet regression är lånat från grekiskan och betyder återupplevelse eller tillbakagång.

Metoden är en mycket effektiv behandling för att komma tillrätta med olustkänslor, för att förbättra sina relationer, öka sin självkännedom eller för att få klarhet i olika beteenden som man har.

Att göra en regression är en spännande inre resa, där du också kan komma tillbaka i tidigare liv. Oavsett vad man har för tro om tidigare liv, så fungerar denna terapiform mycket bra om man vill bli fri från destruktiva beteenden, känslor och även fysiska smärtor.

Hur går regressionsterapi till? Terapeuten och Du börjar med ett inledande samtal där du får berätta om Dig och din bakgrund. Din terapeut berättar sen hur en regression går till väga. Därefter får Du lägga Dig bekvämt tillrätta och blir sen guidad till en djup avslappning.

Med terapeutens vägledning får Du uppleva händelser som idag kanske hindrar Dig från att uppleva Ditt liv fullt ut. Många av de frågor vi har finns oftast inom oss. En regressionsterapeut kan hjälpa Dig att plocka fram detta. Behandlingen tar ca 2 tim, allt sker i lugn och rofylld miljö. Det är Du som är i fokus och får den tid Du behöver.

Vad kan jag bli hjälpt med i en regression?

  • Det kan ta bort rädslor och fobier
  • Det kan förbättra Dina relationer
  • Det kan minska Din stressnivå
  • Det kan reducera eller ta bort smärta, skuld och ångest
  • Det kan förlösa negativa känslor som Du har förträngt
  • Det kan förstärka Din inre styrka och självkänsla
  • Regressionen ger Dig bättre självläkningsförmåga genom att Du lär känna Dig själv bättre
  • Detta och mycket mer kan regressionsterapi göra för dig!