EFB metoden

11EFB står för Energy Flow Breathing – Energiflödesandning. Det är en mjuk men kraftfull andning som kombineras med samtal. Den hjälper dig att komma tillbaka till din ursprungsandning. Tekniken är mycket enkel och alla kan lära sig den och använda den som ett verktyg för att uppnå inre lugn.

Energy Flow Breathing

Metoden ger fantastiska effekter på kropp och själ samt lämpar sig mycket väl för att motverka stress och utbrändhet, för sömn- och koncentrationsproblem, depressioner, för att läka och hela själsliga problem men hjälper även mot kroppsliga problem.

Vad händer under andningen?

När vi andas in mer syre än vad kroppen behöver och utövar sammanhängande andning, hanterar kroppen den extra energin med att lösa upp spänningar i muskulaturen när man vid utandningen slappnar av. Upplevelserna är väldigt individuella och olika från gång till gång. De flesta upplever att man blir djupt avslappnad och att energiflödet i kroppen ökar efter en andningssession. Man får tydligare kroppsignaler och är du en ja sägare så blir det lättare för dig att säga nej. Det blir balans mellan tanke och känsla och med det ökar styrkan och kraften i dig och dina handlingar blir mer sunda och integrerade.

Hur går man tillväga?

Du får ligga på ett plant underlag och terapeuten sitter vid huvudändan och leder andningen och ger dig olika instruktioner. Det står dig fritt att ställa frågor eller berätta vad du upplever under andningssessionen. Du får också före eller efter sessionen möjlighet att tala om det du behöver och få vägledning om hur du ska gå vidare och förändra din livssituation. Din relation till kroppens egna signaler blir mycket bättre.

Samtalsterapi tillsammans med andning är en unik terapiform.

EFB – Hur har den uppkommit?

I början av 80-talet kom psykoterapeuterna Nenne Holm och Bertil Gyllensten i kontakt med en amerikansk indian, som visade dem ett sätt att komma i kontakt med sitt inre på ett annorlunda vis. Under många år provade de på varandra och utvecklade metoden innan deras klienter fick prova på. Metoden har blivit mycket framgångsrik och är idag klassad som kroppsorienterad terapi. EFB metoden ingår idag bland annat i den 2 ½ åriga utbildningen till SER terapeut.