Yoga

Yoga – balans i själ & kropp

Många tror att yoga är enbart fysiska ställningar, men yoga är så mycket mer. Yoga är ett fantastiskt verktyg för att skapa balans mellan kropp och själ, kropp och sinne. Det ligger en hel vetenskap bakom yogan som är ca 5000 år gammal. Yogans ursprung kommer från Indien och ordet yoga är sanskrit och betyder förening/balans. Yoga är en teknik för fysisk, mentalt och andligt växande, där man genom fysiska ställningar, andningsövningar, avslappning samt koncentrations- och meditationstekniker skapar balans mellan kropp och själ.

I dagens samhälle utsätts vi för mycket information och stress, vilket gör att många söker sig till yogan för att finna ett inre lugn. Idag kommer människor till yoga av flera olika anledningar, det kan vara för att lära sig hantera stress, kroppsliga smärtor, för att få mental och fysisk träning, men också för att söka efter något mer än den materiella verkligheten. I första hand är yoga en teknik för självkännedom och andlig utveckling, men även för att upprätthålla fysisk och psykisk balans och hälsa.

Yoga – en tradition

Ursprunget till yogan finns i Indien och där är det en tradition med anor som går flera tusen år tillbaka i tiden. Själva ordet kommer från sanskrit och har genom årtusenden haft många betydelser, men en vanlig och ständigt återkommande betydelse är förening – tydligt i mötet mellan både fysisk och mental aktivitet och avslappning. Yogan är en teknik för fysiskt, andligt och mentalt växande hos människor. Den använder många olika delar för att skapa en helhet som gör gott på det fysiska och mentala planet. Tillsammans ger yogaövningarna en inre ro och skapar harmoni mellan kropp och sinne.

  • Andningsövningar
  • Fysiska ställningar
  • Avslappning
  • Koncentrationstekniker
  • Meditationstekniker

Till Europa kom yogan på 1800-talet och det var först själva filosofin som väckte människors nyfikenhet. Desto mer hektiska våra moderna liv har blivit desto mer har vi intresserat oss för yogan och dess rofyllda avslappning. Ett modernt samhälle innebär för många en hel del stress. Det tar ut sin rätt på både kroppen och hjärnan. Därför söker sig många till yogan för att kunna hitta lite lugn och ro i vardagen. Som träningsform är yogan snäll mot kroppen och utsätter den inte för lika stora belastningar som andra typer av träning kan göra. Sammansättningen av yogaövningarna innebär inte heller bara fysisk träning som kan användas för att motverka kroppslig smärta utan yoga används också för stresshantering med meditation och andningsövningar.

Många olika typer av Yoga

Idag finns det många olika typer av yoga där övningarna utförs på lite olika sätt utifrån olika tankegångar för att uppnå en särskild effekt. En del stilar är mer meditativt lugna och jobbar långsammare medan andra har ett större fokus på den fysiska utövningen och utmaningen.

Yogaformerna har dock det gemensamt att de alla är ett sätt att hitta vägen till ett inre lugn genom både fysisk och mental träning. Genom att upprätthålla en hälsosam fysisk och psykisk balans kommer andlig självkännedom och utveckling som en naturlig bonus. Yoga är för många en själslig oas i vardagsstressen.