Sorgbearbetning

Vi välkomnar Malin Lind till Studio 62, där hon kommer att hålla en föreläsning om sorg och sorgbearbetning, den 12 februari. Välkommen att anmäla dig!

Föredrag om Sorg och sorgbearbetning.
Sorg är normalt och naturligt. Däremot är samhällets information om hur man förhåller sig till sorg inte normal, naturlig eller till mycket hjälp. Sorg är en känslomässig reaktion på en förlust, men de flesta av oss har lärt oss att hantera sorg på ett intellektuellt sätt.

Sorgen över vår förlust kommer att fortsätta påverka våra liv och våra relationer på ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss. Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje. Genom att vi inte är här och nu tappar vi mycket av vår livsenergi.
Programmet för sorgbearbetning ™ är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat.

Sorgbearbetning hjälper dig att bearbeta dina förluster. Förhoppningen är att du därmed försonas med det förflutna och får känna frid. Erfarenhet visar även att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du känner dig mer levande och vital.

Begränsat antal platser.
Pris: 100 kronor

Anmälan till:
info@kramen.nu
www.kramen.nu

I samarbete med
www.livsmod.se

Varmt välkomna!