Yoga för hjärnans skull

Ny forskning visar återigen på yogans goda inverkan på kroppens hälsa! I en studie gjord i Sao Paolo har forskare sett tecken på att yoga stärker själva hjärnans motståndskraft mot den nedbrytningsprocess som kroppens åldrande naturligt för med sig.

Hälsosamt för hjärnan med yoga

42 kvinnor, alla över 60 år, deltog i studien. Hälften utav dem hade utövat yoga och den del som gjort så hade en mer välbevarad prefrontalkortex – den del av hjärnan som förknippas med kognition och framför allt demenssjukdomar. Doktor Kozasa säger att det kan bero på att yoga involverar en hög grad av fokus och koncentration. Rena hjärngympan! Doktor Kozasa säger också att mer forskning behövs för att definitivt bevisa yogans hälsosamma verkan på hjärnan.

Träna yoga hos oss!

I väntan på fler spännande forskningsresultat kan du dock passa på att uppleva yogans härliga hälsosamma krafter själv. Träna yoga med Hälsobalans i Helsingborg för att motionera både kropp och hjärna!

Källa: Daily mail