Träna upp din självbild

Självbilden och tilliten till dig själv är viktig för att lyckas

Hur är din självbild egentligen? Ofta så har vi på något sätt en dålig självbild på ett eller annat sätt.  Ska man nu ändra sin självbild är det inte tillräckligt med logiska resonemang utan det måste ändras djupt inom dig.

Mental träning för din självbild är ett måste om du vill förändra din situation i livet om den är inne i en negativ tråkig fas. Genom att få positiv information inom dig, du tar emot det när du tex mediterar och där du finner ditt inre. Alltså i det mentala rummet! När du tar emot positiva känslor, positiva tankar i det mentala rummet bygger du sakta men säkert upp din självbild.

Även om du faktiskt har en bra självbild är det en träning vi alla bör göra med kontinuitet då vi kan hamna i djupa dalar i livet. Att ha en bra självbild gör att du klarar dina motgångar bättre i livet. Och motgångar får vi alla. Ju starkare självbild vi har ju bättre går det att ta emot dessa motgångar och vända det till en bra erfarenhet istället.  Har du en bra självbild lyckas du bättre i livet med saker du gör, med händelser som är omkring dig och även med din framgång. Är du i ett livsskede utan partner och önskar att du hade en partner. Då är även där självkänslan en viktig del.

Så sätt igång att träna upp din självbild. Anmäl dig till en meditations kurs om du tycker att det är svårt att meditera själv. Genom att meditera får du kontakt med ditt inre och får en bra självkänsla.

Lycka Till!