Vad är Mental träning?

Våra tankar, känslor, inre bilder och attityder påverkar oss och styr vårt sätt att vara, hur vi mår och fungerar.
Mental träning är en systematiskt utarbetad, långsiktig och vetenskaplig träning av mentala processer.

Grundläggande mental träning

3Grunden i mental träning är avslappning, andnings- och meditationsövningar, som syftar till uppladdning och återhämtning och att få oss mer mottagliga för positiva budskap
Detta ökar förutsättningarna för kropp och själ att orka med förändringar och utmaningar, som hela tiden fyller vår tillvaro. Kroppen och själens system inriktar sig på läkning och uppladdning inför nya uppgifter.  Studier visar att grundläggande mental träning är mer effektiv när det gäller att förebygga och motverka stress än vanlig normal vila. Genom regel¬bundet mental träning kan vi förebygga och rensa bort stress och därigenom må och fungera bättre.
Genom den grundläggande mentala träningen kan vi uppnå ett djupt vilotillstånd där vi blir mer mottagliga för positiva budskap.

Målinriktad mental träning

När vi har uppnått resultat i grundläggande mental träning är det dags att gå vidare till målinriktad mental träning.
Våra liv styrs i väldigt hög grad av tanke-föreställ¬ningar som vi oftast inte är medvetna om och som finns i vårt undermedvetna. Det är viktigt att förstå att det undermed¬vetna inte kan skilja på fantasi och verklighet, på vad vi faktiskt har upplevt och det vi bara har tänkt, eller på positiva och negativa tankar. Vårt undermedvetna arbetar med de föreställ¬ningar som vi förmedlar genom vårt tänkande.
Målinriktad mental träning innehåller förutom momenten avslappning-, andnings,- och meditationsövningar, även mentala föreställningar och egna önskvärda mål. Det kan vara allt ifrån mental förberedelse inför dagen eller ett personligt livsmål.
När du visualiserar; ser dig själv i olika situationer, ställer kropp och sinne in sig på att uppfylla det som du föreställer dig. Du kan alltså med grundläggande mental träning och visualisering mentalt förbereda din kropp och ditt sinne på ett lyckat genomförande av det du önskar dig. Detta lagras i hjärnan som minnen av framtiden.
När vi är i ett avslappnat tillstånd kan vi lättare få kontakt med vårt undermedvetna och det är då vi kan förändra våra tankar, känslor och beteende. Det är nu vi kan förmedla positiva budskap till vårt undermedvetna. När vi kommunicerar med vårt undermedvetna tar vi hjälp av visualiseringar; inre positiva bilder och affirmationer: positiva ord eller meningar.

Effekter av mental träning

Vetenskapliga studier har visat att regelbundet praktiserande av mental träning  bland annat kan leda till:

  • Bättre självkänsla och självförtroende
  • Förbättrad självkännedom
  • Förbättrad hälsa, både fysiskt och psykiskt
  • Ökad arbets- och livsglädje
  • Mer energi- och ork
  • Förbättrad arbetsförmåga och studieprestationer
  • Bättre sömnkvalité

Mental träning är till för alla individer och det gäller även självbildsträning. Alla i din omgivning har stor nytta av att du under en tid tränar att utveckla din självbild. En dålig självbild leder ofta till en annan form av kompensation, till exempel självhävdelse.
Mental träning används flitigt i idrottsvärlden, i arbetsliv, hälso-och sjukvården och i utbildningsområden.
HälsoBalans kommer gärna ut till ditt företag och berättar vad Mental Träning kan göra för organisation och individ.

Välkommen att kontakta oss!