Balans i vardagen

Hur ser din balans ut i vardagen? Stanna upp för ett ögonblick och känn efter. Vi lever sällan i nuet och får väldigt sällan möjlighet att faktiskt känna efter hur vi mår eller hur vi känner. Det enda som egentligen finns är det som finns just exakt nu. Framtiden har ännu inte inträffat och det förgångna driver redan iväg mot historien. Ändå lever väldigt många antingen i framtiden eller i dåtiden. De som lever i framtiden är upptagna med att planera allt som måste ordnas med och de spenderar ofta  otroligt mycket tid med en oro för saker som kanske aldrig ens inträffar. De som lever i dåtiden tänker ofta på negativa saker som hänt och upplever dem i tanken om och om igen. Människor lever ofta i både framtiden och dåtiden, men sällan i nuet. Medan du befinner dig i framtiden eller dåtiden så missar du det viktigaste av allt, det enda som faktiskt kan upplevas på riktigt – nuet.

Yoga har en mängd positiva medicinska fördelar och har visats ha positiva effekter på blodtryck, stress, koncentrationsproblem och relaterade fenomen som sömnproblem. Men yoga fokuserar också mycket på det spirituella. Yogan låter dig få vara i nuet och ta en paus från allt planerande och funderande. Du får en stund i nuet där du kan uppleva allt som är fantastiskt just här och nu och genom det kommer du närmre dig själv.

Den som är tryggt grundad i sig själv har mycket lättare att hitta den där eftersökta balansen i vardagen. Ett inre lugn och en visshet där förnuft och känsla möts i harmoni. Vi kan såklart inte undvika att planera för framtiden, eller fundera över saker som hänt. Men med balans, trygghet och harmoni är det lättare att se vägen framåt och att släppa jobbiga saker som hänt för att kunna fokusera på positiva minnen.