Upptäck Ayurveda

5 februari kl. 19:00 – 21:30 på
Studio 62, Drottninggatan 62, Helsingborg

Med Ayurvedaexperten Raimo Juntunen som är pionjär inom Ayurveda i Sverige med 30 års erfarenhet.

Upptäck Ayurveda, som ger oss kunskapen om ett långt, lyckligt och hälsosamt liv. Ayurveda är naturligt och holistiskt, tidlöst och samtidigt modernt. Hemligheten ligger i det holistiska synsättet och i kunskapen om vår samhörighet med naturen och dess lagar. Ayurveda visar oss hur vi kan leva ett balanserat liv – grunden för fullständigt välmående, naturlig skönhet och hälsa.

Nyckeln till välmående genom Ayurveda är förståelsen om de tre grundläggande Ayurvediska drivkrafterna, ”Vata”, ”Pitta” och ”Kapha”. All vår fysiska, mentala och känslomässiga karaktäristik utrycks i vår personlighet i en helt individuell balans mellan dessa grundläggande principer.
De skapar vår Ayurvedatyp, vår inre natur. En blåkopia för ett långt, friskt liv- unikt och distinkt som ett fingeravtryck.

I Maharishi Ayurveda förtydligas den grundläggande vikten av det intima sambandet mellan sinne och kropp för hälsa. Och tillhandahåller ett brett spektra av välbeprövade praktiska metoder att levandegöra kraftfulla läkeresponser hos både sinne och kropp..Med kunskap om Ayurveda har du goda möjligheter att göra kloka val i frågor rörande kost, motion och livsstil. Du får insikt i både vad som är bra för dig, och vad du bör undvika för att hitta ett långsiktigt och hållbart sätt att leva ett välmående och hälsosamt liv.

Anmäl gärna att du kommer till info@soma.se Entre 150:- betalas på plats.

den 5 februari
kl. 19:00 – 21:30 på Studio 62, Drottninggatan 62, Helsingborg, Sweden

VÄLKOMMEN!
Raimo Juntunen