Tänkvärda ord

..från en deltagare, ( Nina R. Palmqvist ) som jag vill delge mig av

”Livet är en fantastisk gåva
Men på samma gång som det är härligt,
sprudlande och alldeles underbart, kan det
även kännas svårt, förlamande och fullkom-
ligt outhärdligt…

Det är inte alltid så lätt att vara människa och
ofta kan man fastna i negativa föreställningar
och mönster. Alla är vi unika individer, var och
en på sitt sätt. Alla bär vi på våra olika erfaren-
heter och upplevelser inom oss. Ibland ligger
dem kanske djupt ned grävda i det undermed-
vetna.

Oavsett hur vår resa genom livet än har
varit, finns det alltid en väg ut. Ut till ljuset, till
glädjen, till harmonin och den befriande käns-
lan av att duga som den man är.

Genom att våga öppna upp sitt hjärta, prata
och bearbeta det som tynger och oroar, upp-
står en läkande process som med tiden får
oss att bli alltmer hela inombords. Var sak
har sin tid och allting har sin mening.

Ditt liv är värdefullt. Tag vara på det. Älska
det. Njut av det. Våga vara här och nu, lev i
stunden, lita på Din inre kraft och ta väl
hand om Dig!”

Nina R. Palmqvist