Yoga former

Det finns många olika yogaformer, en del är mer fysiskt krävande än andra.

Kundalinyoga är en form av yoga som är relativt lätt att utföra. Nästan alla människor kan göra övningarna, även om man är lite äldre och inte har tränat på länge. Man behöver inte vara vig för att utföra kundaliniyoga. I de flesta övningarna kombineras rörelserna med kraftfull andning, därför brukar man kalla kundaliniyoga för en dynamisk form av yoga. Kundaliniyoga är mer intensiv än t ex hathayoga och iengaryoga, men mindre fysiskt krävande än ashtangayoga.

I kundalinyoga är det stor fokus på den mentala och andliga delen av yoga. Hathayoga, iyengaryoga och ashtangayoga består mer av kroppställningar och andningsövningar. Det gör det även i kundalinyoga men också mantran och meditation. I kundalinyoga är fokus på att bemästra sinnet, i andra yogaformer lägger man större vikt på att bemästra kroppen.

Kundalinyoga är en autentisk yogatradition som passar dig som söker andlig disciplin. Många av yogaformerna som lärs ut på spa- och gymanläggningar är fysiska träningsformer som har väldigt lite med andlighet att göra. I kundaliniyoga betonas vikten av tradition och länken tillbaka till de yogis som etablerade detta medvetandetillstånd.

På en yogakurs får du lära dig olika pass och meditationer, som du sen kan göra hemma. Rekommendationen är att göra ett och samma pass under en längre tid, ca 40 dagar, för att få full effekt. Varje övning görs 1-3 min och ett pass man gör hemma behöver inte ta mer än 20 minuter. Om det tar för lång tid är det lätt att man ger upp och därför är det bättre att börja med kortare yogapass.  I en yogaklass är passen dock längre och varar ca 1,5 timme inklusive avslappning och meditation.

../Annecharotte