Lär dig tolka änglakort – Helsingborg

På den här workshopen får du lära dig hur Änglakort kan tolkas och användas för att ta emot budskap från Änglarna samt öppna upp dig för dina medfödda clairvoyanta förmågor. Vi använder Doreen Virtues Änglakort vilka finns i flera utföranden både på engelska och svenska. Du förutsätts ta med dig din egen Änglakortlek.
Ditt närmaste inköpsställe är butiken 6:e Sinnet, Kungsgatan 18, HelsingborgWorkshopen är upplagd så att du konkret får öva dig på att göra läsningar. Vi kommer både att lägga kort för varandra två och två samt i grupp. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att ”koppla upp sig” och lära dig att göra tolkningar som kan hjä…lpa och inspirera både dig själv, din familj och dina vänner.

Varför Änglakort?
För personlig utveckling
För att få hjälp med att fatta beslut
För att förstå de djupare bakomliggande orsakerna till en situation/omständighet
För att få tröst i svåra perioder i livet
För att tänka mer positivt
För att utveckla sin kommunikation med Änglarna

Anmälan:
Du anmäler dig med ditt namn och mobilnummer via mail till info@celestin.se

Datum: 10 maj
Tid 10-17
Plats: Studio 62, Drottninggatan 62, Helsingborg
Kursavgift: 950:-