Behöver du veta ditt eget värde?

Har glädjen försvunnit inom dig och du vet inte varför det är så? Kanske du känner hopplöshet och du har tappat livsgnistan och fotfästet i livet. Kanske Du frågar dig själv: Varför kommer jag inte vidare och vart tog mina visioner vägen? Eller kanske det  är så att du är i en relation som inte stämmer med vad din önskan/dröm i livet är.

Kan det vara så att du behöver veta ditt eget värde?  Många av oss behöver hjälp med att hitta sig själv och att ta den rätta vägen. Då är det bra med samtalsterapi.

I SER terapin arbetar vi holistiskt, med kropp, behov, tankar, känslor och själ. I relation med andra där allt påverkar vartannat.

Välkommen att boka tid!
Tel: 0733-499510
Email: info@halsobalans.com

Hälsobalans Facebooksida