Ayurvedakonsult Raimo Juntunen på Studio 62

Föreläsning med Ayurvedakonsult Raimo Juntunen på Studio 62

Upptäck Ayurveda, som ger oss kunskapen om ett långt, lyckligt och hälsosamt liv. Ayurveda är naturligt och holistiskt, tidlöst och samtidigt modernt.
Hemligheten ligger i det holistiska synsättet och i kunskapen om vår samhörighet med naturen och dess lagar.
Ayurveda visar oss hur vi kan leva ett balanserat liv – grunden för fullständigt välmående, naturlig skönhet och hälsa.
Nyckeln till välmående genom Ayurveda är förståelsen om de tre grundläggande Ayurvediska drivkrafterna, ”Vata”, ”Pitta” och ”Kapha”.
All vår fysiska, mentala och känslomässiga karaktäristik utrycks i vår personlighet i en helt individuell balans mellan dessa grundläggande principer.
De skapar vår Ayurvedatyp, vår inre natur. En blåkopia för ett långt, friskt liv- unikt och distinkt som ett fingeravtryck.
I Maharishi Ayurveda förtydligas den grundläggande vikten av det intima sambandet mellan sinne och kropp för hälsa. Och tillhandahåller ett brett spektra av välbeprövade praktiska metoder att levandegöra kraftfulla läkeresponser hos både sinne och kropp..
Med kunskap om Ayurveda har du goda möjligheter att göra kloka val i livsstilsfrågor rörande mat, motion och livsstil.
Du får insikt i både vad som är bra för dig, och vad du bör undvika för att hitta ett långsiktigt och hållbart sätt att leva ett välmående och hälsosamt liv.

Anmälan till: info@soma.se Entre: 150:-, betalas på plats.
Här kan du också anmäla dig till personlig konsultation med pulsdiagnos ca 1 tim. måndagar.
Introduktionspris dec.-jan 600:- Paketpris föreläsning-konsultation 700:-

I konsultationen får du praktisk vägledning och konkreta kost och livstilsråd som är anpassade just för dig, enligt pulsdiagnosen.