Vad händer i vår kropp vid yoga

Vad händer med din energi vid yoga?

Vad är yoga? Vad är det som händer i vår kropp när vi gör yoga? Vad är det som händer i vårt sinne och med vår energi när vi gör yoga?

Genom utforskande i yogans filosofi, yogans positioner och rörelsemönster, meditation och andning får du uppleva vad yogan kan ge dig. Du guidas in i olika tekniker som kan ha till syfte att stilla ditt sinne, komma i kontakt med dina känslor, leda energin genom kroppen eller få en förståelse av djupet i yogan. Du får en introduktion till ett par olika yogaformer som till exempel yin yoga, kundaliniyoga eller ayur yoga för att kunna få en inblick i hela yogans värld och vad den kan ge människan!

Denna kurs passar dig som inte känner dig särskilt van eller trygg på yogamattan. Kanske finner du något motstånd i att experimentera i kropp och sinne genom yogan. Med denna åtta veckors kurs bildas en trygg atmosfär där gruppen kommer att följas åt under hela perioden. Gruppens förutsättningar samt behov tas till godo och kursen har en öppenhet där huvudsyftet är att följa och möta alla i gruppen på just den väg de är på.

Alexandra Maliganis som håller denna kurs är mycket inkännande på yogamattan och ser vilket värde det har att lyssna in till deltagarna. Hon undervisar i olika former utav Hatha Yoga, den fysiska yogan och kommer att förmedla kunskaper från olika yogatraditioner.

Information
Datum: Tisdagar 19.15-20.30 i mars och april:
7, 12, 21, 28/3 och 4, 11, 18, 25/4
Pris: 1200:- / 8 kurstillfällen