Stresshantering

Stress är egentligen en naturlig och livsviktig reaktion på fysiska, mentala och känslomässiga påfrestningar.  För urtidsmänniskan var ju stress ett sätt att uppfatta fara, för att sätta kroppen och sinnet i beredskap för att kämpa eller fly och för att överleva.

I det samhälle vi nu lever i har stressen blivit en del av vardagen på ett helt annat sätt och känslan av otillräcklighet har ökat. Det är när vi tappar kontrollen, känner tidsbrist och har en känsla av otillräcklighet som stressen ökar. Ofta uppkommer stressen av våra tankar, kroppen har svårt att skilja på tankar och verkliga fysiska faror, därför skapas samma kroppsliga reaktioner.

Mycket av ohälsan som vi idag möter i olika arbetssituationer är baserade på stress och oro kring situationer i våra liv. Det är viktigt att förstå de bakomliggande orsakerna till stressen och skapa en medvetenhet och kunskap för de verktyg som finns att tillgå för att förebygga, hantera och lära sig ett förhållningssätt till stress.

En lyckad stresshantering och förändringsprocess baseras på individens egna val. Detta visar all forskning och erfarenhet på. Mindfulness, yoga, mental träning och stresshantering kan med fördel användas inom näringsliv och socialt arbete, både individuellt och i grupp.

Program för stresshantering

Vårt stresshanteringsprogram innefattar kartläggning av individ, både före och efter programmets genomförande, föreläsning och workshops, personlig rådgivning och handlingsplan med uppföljningar samt utvärdering. Varje individ får dessutom en stresshanterings manual som innefattar bland annat olika stresshanteringsverktyg vi arbetar efter.

Vi kommer gärna ut till ert företag och berättar om vårt program!

Referenser
ICA Sverige AB, Helsingborg
DSV Transport Global Transport och Logistik, Landskrona

Deltagare berättar
”En bra mix med workshop och individuella samtal. Övningarna är effektiva och lätta att utföra, både individuellt och i arbetsgruppen. Det stärker gemenskapen och ger en bättre arbetsmiljö. Om alla i gruppen tar del av detta blir det en naturlig del av arbetsdagen och kan hjälpa oss att hantera olika stressituationer. Uppföljningar av individuella samtal, eller gruppsammankomster är nödvändigt fram till att stresshanteringsverktygen är ordentligt förankrade hos alla deltagare.“

”Vi är jättenöjda med upplägget, vi har fått bra och enkla stresshanteringsverktyg att använda i vårt dagliga arbete.”