Livscoaching

6Du som vill ha förändring och vill komma framåt: prova Livscoaching! Coachingssamtalen är till för Dig – det är samtal för utveckling, lärande och tillfredsställande.

Coaching är att frigöra Dina inre tankar och medvetandegöra dessa för att Du kan leva ut Din fulla potential

Prova en Livscoach

En coach kan hjälpa dig att få balans mellan livets alla delar. Livet kan ses som ett hjul, som delas in i tårtbitar. Har du balans i alla tårtbitarna? Eller behöver Du fylla på någon eller några av tårtbitarna?

Livscoaching ger Dig det Du behöver för att förändra Din livskvalité till det bättre och få balans i Din tillvaro.

Coaching handlar om att fokusera på Dina möjligheter och sättet att nå positiva önskvärda resultat. Coachens mål är att hjälpa dig att se Din egen situation i ett nytt perspektiv. En coach står alltid på din sida och uppmuntrar Dig att våga tro på Dig själv och det Du vill förändra.

Att bli coachad är en upplevelse! Det händer otroligt mycket på kort tid. Nya mål, utmaningar och vägar att upptäcka.

Det är de val Du själv gör som är viktiga. En coach stöttar men Du gör jobbet. Det är ditt liv det gäller och Du är expert på ditt eget liv.

Du kan snabbt få ditt liv som du vill ha det! Du kan nå dina mål och ha roligt när du gör det! Du kan bli av med inre hinder och begränsningar. Ett coachingssamtal kan ske fysiskt, per telefon eller via mail. Valet gör Du själv. Investera i Dig själv och få ut det bästa i Ditt liv! Skaffa en Livscoach!

HälsoBalans är medlem i ICF, International Coach Federation